Kartta på svenska

Kivisiä katuja ja vanhoja pihoja

Näyttelyn tausta 

Vuosina 2007 ja 2008 tehtiin arkeologisia kaivauksia Pietarsaaren kaupunkikeskustassa, Lassfolkin korttelissa. Kaivaukset olivat tarpeen, koska muinaismuistolain suojelemalle korttelialueelle oli suunnitteilla suuri rakennushanke. Kaivaukset toteutti Museovirasto.

Kaivauksessa tutkittiin kaikkiaan 284 m² korttelialueesta. Kaivaus oli ensimmäinen, joka toteutettiin Pietarsaaren kaupungin isoavihaa (1713-1721) vanhemmalla kaupunkialueella, joten siinä talletettiin ainutlaatuista kaupungin kirjoittamatonta historiaa. Pietarsaari on yksi Ruotsin suurvalta-ajalla Suomeen perustetuista kaupungeista, joiden maanalaiset 1600- ja 1700-lukujen jäännökset muodostavat osan koko Suomen yhteisestä arkeologisesta kulttuuriperinnöstä.

Arkeologisen kaivauksen tarkoituksena on säilyttää menneisyyttä tuleville sukupolville. Näyttelyssä tarkastellaan kaupunki- ja korttelihistoriaa kaivausten tärkeimpien rakenteiden eli kiinteiden muinaisjäännösten sekä talletettujen esinelöytöjen kautta.

Punasavipiippu  Lasiesine Luulusikka Kasvopiippu